fbpx

Hypnoterapi er effektiv

Det er ikke hypnose i seg selv som er behandling, men det som skjer i hypnotiske transe. Opplevelsen av å være hypnotisert er beskrevet av Rainville og Price (2003) som summen av følgende elementer:

  1. En følelse av mental avslapning, men ikke nødvendigvis fysisk avspenning
  2. Oppmerksomheten er fokusert og fiksert på ett eller noen få mål
  3. Redusert vurdering, monitorering og sensurering
  4. Endring i opplevelsen av tid og sted og en endret selvopplevelse
  5. Egne responser oppleves som automatiske, det vil si at de kommer uten en intensjon eller anstrengelse.  

Hypnotiske transe medfører ikke bare endringer i subjektive opplevelser, men også objektive endringer i hjernes aktivitet. Disse kan registreres enten ved hjelp av EEG eller FMRI. Det finnes utallige måter å bruke hypnotiske transe på. Dr. Irene Shestopal kombinerer vanlige psykodynamiske og kognitive arbeid med bruk av bilder og suggesjoner.

Hypnoterapi kan brukes til å arbeide effektivt med slike tilstander som depresjon, angst, PTSD, avhengighetsproblemer (bl. a. røyk og alkohol), spiseforstyrrelser, kroniske smerter, sengevæting og mye annet.  

Hypnoterapi ved søvnløshet