fbpx

Det medikamentfrie alternativet

Integrativ psykiatri er forankret i funksjonellmedisinske og systembiologiske prinsipper. Den ser sjel og kropp som enhet. Intervensjoner rettet mot kosthold, betennelsesprosesser, hormonell balanse og døgnrytme kan påvirke mentale helse.

Integrativ psykiatri er bevisst medfødte genetiske forskjeller. Den tar i bruk genetiske kunnskap ved for eksempel bruke kosttilskudd som hjelper på svake biokjemiske prosesser.

Integrativ psykiatri bruker stort utvalg av planter og kosttilskudd. Den er ikke medikamentfri behandling siden medikamenter kan fremdeles bli brukt, men bruken er begrenset.